Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

Provoz MŠ
Provoz MŠ začíná v 6:30 a končí v 16:00 hod.
Tím končí také pracovní doba paní učitelky. Uvítali bychom, kdybyste tento čas dodržovali a pro dítě si přišli s dostatečným předstihem, aby budova v 16:00 hod. byla prázdná a zaměstnanci mohli odejít domů.
Je to vůči nám ohleduplné.

Z bezpečnostních důvodů se školka zamyká v 8:05 a odemyká v 12:00hod.
Odpoledne se zamyká v 12:30 a odemyká ve 14:30 hod.
Pokud je školka zamčená - zvoňte na zvonek na hlavních dveřích.

Scházení a vyzvedávání dětí
Doba vhodná k příchodu dětí do třídy je 6:30 - 8:00 hod.
Ze zdravotních důvodů je třeba dodržovat v nástupech do MŠ jistou pravidelnost.
Děti se schází ve třídě Broučci a po příchodu druhé paní učitelky odchází děti ze třídy Žabičky do své třídy nahoře v 1. patře.
Po předchozí dohodě lze přivést dítě dle potřeby rodiny. Tato dohoda se týká i odchodů.
Učitelka odpovídá za dítě až po osobním převzetí!!
Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:00 - 12:20hod.
Odchod dětí po obědě hlaste předem p. učitelce ve třídě nebo zaznamenávejte do Omluvného listu v šatně.

Přijímání dětí do MŠ a evidence dítěte

Zápis se provádí 1x ročně (jaro) pro následující školní rok.
O termínu zápisu je veřejnost informována pomocí plakátů, internetových stránek, veřejného rozhlasu a kabelové televize.

V mimořádných případech je možné přijat dítě i během školního roku - uvolní-li se místo.
Přednostně jsou do MŠ přijímány děti, které od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a dále děti, které dovršily 3 let věku.
Před vstupem dítěte do MŠ rodiče vyplní tyto tiskopisy:
- Evidenční list pro dítě - potvrzený od dětské lékařky o pravidelném očkování
- Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ - dítě může být vydáno kromě rodičů, pouze osobě uvedené na zplnomocnění

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy
Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocnění
mi do MŠ nepřijmout.
Rodiče jsou povinni hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte. Projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce.
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned vedoucí učitelce popř. učitelce ve třídě.
Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ.
Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na zdravé děti a i na pedagogy.
Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, oznámíte-li nám diagnozu a předpokládanou dobu léčby.

Po ukončení domácího ošetřování má paní učitelka právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu. My toto zatím nevyžadujeme, věříme, že vám záleží na zdraví vašeho dítěte a že do školky znovu přivedete dítě naprosto doléčené a zdravé.
Pokud dojde k tomu, že dítě opravdu bude jevit známky nemoci (bude si stěžovat na bolesti břicha, bude polehávat, bude mít teplotu, zelenou rýmu, kašel, zarudlé oči a další alarmující příznaky) a rodiče nebudou chtít uznat, že dítě není zcela v pořádku a odmítnou si dítě vzít domů, p. učitelka do kolektivu nepřijme. V těchto případech bude po rodičích vyžadovat potvrzení pediatra.

V případě výskytu pedikulozy - vši dětské, je naprosto nezbytná spolupráce všech rodičů dětí. Zbavit děti vší - je povinností rodičů a ne učitelek!
Veš dětská je zařazena mezi infekční onemocnění - rodiče jsou povinni neprodleně toto onemocnění školce nahlásit a omluvit dítě na dobu nutnou k jejich zbavení (vši i hnidy).

Při výskytu vší v MŠ všichni rodiče kontrolují dětem hlavu minimálně jednou za 2 dny.

V případě zjištění vší - hnid u dítěte jsou rodiče ihned informováni a vyzváni o co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z školky.

Vodit zdravé dítě do MŠ je povinností rodičů. Paní učitelky ráno provádí ranní filtr, kdy zběžně vizuálně zkontroluje stav dítěte. Prosíme vás však, abyste povinnosti udržovat zdraví v MŠ nesměřovali k p. učitelkám. Prosíme, abyste p. učitelky nevystavovali nepříjemným situacím, kdy dochází k rozporům o zdraví vašeho dítěte. P. učitelka v kolektivu dětí lehce pozná, které dítě jeví známky nějakého zdravotního omezení, proto její rozhodnutí respektujte.

Stane-li se úraz, školka je povinna zajistit dle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit tuto skutečnost rodičům. Při závažném úrazu je volána RZP.
Rodiče, dávejte dětem do MŠ vhodné a bezpečné oblečení a obuv pro pobyt v MŠ i venku.

 

Omlouvání dětí
Omluvu vašeho dítěte zaznačte do Omluvného listu v šatně, p. učitelce ve třídě a nebo na telefonech, nejlépe SMS
Školka: 773 774 634

Kvůli stravnému je potřeba děti omlouvat den předem. Dětem, které budou omluveni ráno, bude stravné v tento den účtováno.

Organizace školního stravování
Školní stravování v MŠ zabezpečuje školní kuchyně při Základní škole Domanín. Převoz jídla zajišťuje p. kuchařka Hrobařová. V MŠ se děti stravují 3x denně. Za stravu se platí vždy měsíc po odebrání.

Veškeré dotazy ohledně stravování, omlouvání dětí aj. směřujte k vedoucí školní jídelny p. Ireně Kocurkové: 773 774 631

Uplata za předškoní vzdělávání a stravné
Cena stravy:

Dopolední svačinka 7Kč
Oběd 21Kč
Odpolední svačinka 6Kč
Celkem 34Kč

Školné:

Děti 3-6 let 200Kč
Předškoláci Bezúplatně
Děti s odkladem školní docházky 200Kč

Školné je vybíráno společně se stravným v předem určený den, který je vždy zveřejněn na nástěnce a internetových stránkách alespoň týden předem.

 

Stížnosti a oznámení
Své podněty a připomínky můžete směřovat k p. učitelkám v jednotlivých třídách či vedoucí učitelce.
Víme, že ne každý umí otevřeně promluvit o tom, co ho trápí, co se mu nelíbí, co by chtěli změnit nebo naopak s čím je spokojený. Proto je pro vás na botníku Broučků v hale MŠ připravena schránka důvěry, do které můžete napsat vše, co nám chcete sdělit - nemusíte se podepisovat, jen napište to, co chcete, abychom věděli. Je je to pro nás zpětná vazba a budeme za váš názor rádi.

Zacházení s majetkem školy
Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně p. učitelkám. Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání pedagogickým pracovníkům, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu jednání s p. učitelkami.

Prosíme rodiče, aby vedli své děti k ohleduplnému zacházení s vybavením (doma i v MŠ).

Vybavení dětí do MŠ
Po zkušenostech doporučujeme následující vybavení dětí.

Oblečení do třídy:
Kalhoty do třídy na hraní nebo tenké tepláky, zástěrku na zapínání v předu, bavlněné tričko přes hlavu nejlépe s krátkým nebo 3/4 rukávem (to proto, že se vyhneme mokrým rukávům při hygieně i při jídle - ve školce se topí a je tam vždy teplo), jsou lepší papučky - ne pantofle (z bezpečnostních důvodů).

Oblečení na zahradu:
Léto: kraťasy, tričko nebo tílko, čepice s kšiltem, sandály s patou
Zima: overal - sakumpak, dostatečně velké sněhule, rukavice na gumě, čepice, šála
Jaro a podzim: fleecová nebo šusťáková souprava, tenisky, botasky, tenší čepice
Spaní: lehké pyžamko, nejlépe bavlněné přes hlavu, 1x za 14 dní si děti berou pyžamo domů na vyprání.

Oblečení na zahradu dejte dětem takové, aby vám nevadilo, když je ušpiní nebo roztrhnou, všechno toto oblečení nechávejte v MŠ a zdůrazněte dětem, kde mají ve skříňce uložené věci na zahradu a kde na odchod domů. Je dobré občas zkontrolovat, zda už oblečení není malé.

I boty na zahradu nechávejte ve školce.
Oblékejte děti přiměřeně podle počasí a teploty venku. S dětmi chodíme ven za každého počasí, kromě silného větru, deště, mrazu, inverzního počasí nebo příliš silného slunečního záření. Býváme s dětmi cca 2 hodiny venku (rodiče, kteří vozí děti do školky autem, by si měli tuto skutečnost uvědomit - děti nemají vždy připravené dostatečně teplé oblečení, čepice nebo rukavice, někdy nemají ani mikinu ani bundu).

VŠECHNY VĚCI je NUTNÉ mít podepsané, hlavně mladší děti.

1x týdně je vhodné kontrolovat čistotu oblečení jak do třídy, tak i na zahradu.

(doporučujeme v pátek brát domů oblečení na vyprání, nezapomeňte v pondělí toto oblečení zpět přinést čisté)

Občas je dobré překontrolovat papučky - zda už děti netlačí.

Uvítáme, bude-li mít dítě v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče a ponožky)

 

Ostatní informace

Nedávejte dětem do MŠ cenné předměty a hračky. Na spaní si mohou přinést plyšové zvířátko, které si tu mohou v postýlce nechat.

Nedávejte dětem do školky žádné žvýkačky, tvrdé cucavé bonbony a jiné dobroty.

Na oslavu narozenin je lepší přinést želatinové bonbony nebo sušenky, oplatky nebo přichystat nějaké menší pohoštění, na jehož přípravě se může oslavenec podílet.

Snažíme se mít naši školu pěknou, čistou a hezky uklizenou. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete i takovou maličkostí, že budete nosit v budově návleky, udržovat pořádek v šatnách a povedete k tomu i svoje děti.